🍵 แนวทางเรียนรู้การทำ 3D

แนวทางเรียนรู้การทำ 3D ผมสรุปไว้สำหรับมือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นและไปต่อได้อย่างมืออาชีพ
ส่วนของการทำโมเดล
1.Concept Art : มาจากจินตนาการในหัวหรือภาพประกอบ รวมถึงข้อมูลประกอบอื่นๆ ในการทำโมเดล เช่น ขนาด
2.โมเดล : เรียนรู้ความเข้าใจใน Polygon ให้มากแยกประเภทให้ออกว่าเป็นแบบไหนเหมาะกับงานแบบไหน
3.UV MAP : เรียนรู้ความเข้าใจตำแหน่งที่อยู่และขนาด Texture ที่ใช้ในโมเดล
4.Texture : เข้าใจประเภท Texture หรือรูปภาพ ที่ใช้ในการกำหนดคุณลักษณ์ในขั้นตอนของการสร้าง Material ก่อนที่จะเรนเดอร์ (Render)

ส่วนของการเรนเดอร์ (Render)
1.Lighting : เรียนรู้การทำความเข้าใจในเรื่องประเภทของแสงและส่วนเสริมในฟังก์ชั่นของแสง
2.Material : เรียนรู้หลักการพื้นฐานของการตั้งค่า เพื่อให้แสดงผลตรงตามลักษณ์ของโมเดล
3.Camera : เรียนรู้มุมกล้องและเลนส์ เพื่อกำหนดรูปแบบการเรนเดอร์ให้ตรงกับลักษณะงานที่ต้องการ
4.Render Pass : เรียนรู้ตั้งค่าเลเยอร์ของภาพที่จะนำออกไปเพื่อตัดต่อหรือตกแต่งภายหลัง
5.Rendering : เรียนรู้การตั้งค่าการเรนเดอร์เพื่อนำภาพหรือวีดีโอให้เหมาะกับประเภทงานและเวลา

หมายเหตุ ควรสร้าง Folder เก็บงานให้เข้าใจงาน ตัวอย่าง เช่น ใน Folder ควรสร้างประมาณนี้

1.ชื่อ โปรเจ็คโมเดล 1
->> Ref (สำหรับเก็บข้อมูล Concept Art)
->> TextureMap (สำหรับเก็บข้อมูล ภาพสำหรับทำ Material)
->> RenderPass (สำหรับเก็บข้อมูล ไฟล์ที่เรนเดอร์แยก Pass)
->> RenderFinals (สำหรับเก็บข้อมูล ไฟล์ที่เรนเดอร์เสร็จแล้ว)

ข้อควรระวังส่วนของการทำโมเดล (Model)
1.ไม่ควรข้ามขั้นตอนเพราะจะทำให้เสียเวลาในการแก้ไข
2.ในขณะที่ฝึกขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ควรฝึกขั้นตอนอื่นๆควบคู่ ให้ฝึกขั้นตอนนั้นจนเข้าใจก่อน เช่น กำลังฝึกขึ้นโมเดลก็ไม่ควรไปใส่ Material และ Render เพราะจะทำให้เสียเวลาฝึก หากเกิดปัญหาก็ต้องกับมาทำหรือแก้ไขตามขั้นตอนด้านบนอยู่ดีการฝึกขึ้นโมเดลก็จะโดนดึงเวลาไปอีก
– หาก Model ไม่สมบูรณ์ การทำ UV Map ก็จะพบปัญหา
– หาก UV Map ไม่สมบูรณ์ การใช้ Texture ก็จะพบปัญหา
– หาก Texture ไม่สมบูรณ์ การสร้าง Material ก็จะพบปัญหา
– หาก Material ไม่สมบูรณ์ การกำหนดแสง และการ Render ก็จะพบปัญหาตามมาเป็นทอดๆ
– หากใครทำตามที่ผมแนะนำผมรับรองได้ว่าคุณเป็น 3D Artist ระดับโลกได้แน่นอน เพราะหลักการนี้ผมนำมากจากการเรียนระดับโลก

error: Content is protected !!
Close
Close