หลักการทำงานของ Texture สำหรับ PBR Material

โดยทั้วไป Material จะประกอบไปด้วย Texture พื้นฐานดังนี้

*ภาพจาก https://www.allegorithmic.com/

– Base Color
Texture เป็นภาพสำหรับเป็นสีพื้น จะเป็น Albedo หรือ Diffuse ก็ได้
– Ambient Occlusion
Texture เป็นภาพสี่ขาวดำ มีหน้าที่แสดงผลต่อแสงกระทบและไม่กระทบ
– Height / Displacement
Texture เป็นภาพสี่ขาวดำ มีหน้าที่แสดงผลส่วนที่มีความสูงนูนต่ำ
– Metallic / Specular
Texture เป็นภาพสี่ขาวดำ มีหน้าที่แสดงผลต่อค่าสะท้อน Metallic คือค่าสะท้อนวัตถุประเภทโลหะ ส่วน Specular คือค่าสะท้อนวัตถุประเภทที่ไม่ใช้โลหะ เช่น ไม้ กระดาษ พลาสติก เป็นต้น
– Normal
Texture ลักษณะภาพสี่ม่วง มีหน้าที่แสดงผลจากการกระทบของแสงทำให้เกิดส่วนที่มีความสูงนูนต่ำจะเห็นผลต่อมุมกล้อวแต่ไม่มีผลต่อโมเดล
– Roughness
Texture เป็นภาพสี่ขาวดำมีหน้าที่แสดงผลต่อการสะท้อนทำให้เกิดความด้านหรือมัว

สามารถอ่านบทความ “PBR Material Concept EP1 โดยใช้ค่า Parameter Value หรือ Texture” เพิ่มเติมได้ที่นี้ http://www.render.in.th/web/674/pbr-material-concept/pbr/

ตัวอย่างของโหนด Cycle Material ใน Blender

สามารถดาวนโหลด Texture ได้ฟรีที่นี้
https://www.cgbookcase.com
https://www.textures.com
https://www.texturehaven.com
https://www.freepbr.com
https://source.allegorithmic.com

admin
ผู้ก่อตั้ง @ Epic Studio Thailand
ชอบงานสามดี และ ต้องการบอกต่อให้ผู้อื่นที่สนใจได้เข้ามา ทำ มาใช้ โปรแกรมสามดีที่เริ่มต้นง่ายๆ และสามารถสร้างอาชีพได้
admin on Emailadmin on Wordpressadmin on Youtube
error: Content is protected !!
Close
Close