หลักการสร้างกิ่งไม้ เพื่อใช้ใน The Grove 3D

หลักการสร้างกิ่งไม้ เพื่อใช้ใน The Grove 3D
1.การสร้างกิ่งนั้นเราาสามารถสร้างในรูปแบบไดก็ได้ตามลักษณะของไม้ที่ต้องการจะทำ ในส่วนของโมเดลนั้นสามารถแยกชิ้นส่วนเป็นหมวดๆได้เพื่อความเข้าใจและการแก้ไข เช่น หมวด กิ่ง ก้าน ใบ ผล เป็นต้น เมื่อทำโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรจะทำ UV และ ใส่ค่าแมทให้เรียบร้อย โดยส่วนของแมทก็แยกตามหมวดหมู่ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้

2.ในส่วนของใบ สามารถแยกประเภทของ Texture ดังนี้ ในกรณีที่ใบไม้ทำเป็นหลังทะลุ PNG สามารถใช้ค่า Alpha ของ Node Texture แทนได้เลยนะครับ

ตัวอย่างการสร้างโหนดแมทแบบเต็ม ในส่วนนี้ จะมีอยู่ 3 ส่วนคือ
1.ส่วนของแมทของใบด้านบน
2.ส่วนของแมทของใบด้านล่าง
3.ส่วนของแมทของการผสมใบด้านบนและใบด้านล่าง

ส่วนที่ 1 มาดูในส่วนโหนดของใบด้านบนกัน

ส่วนที่ 2 มาดูในส่วนโหนดของใบด้านล่างต่อ

ส่วนที่ 3 มาดูในส่วนโหนดของการผสมใบด้านบนและใบด้านล่าง

ลองฝึกทำกันดูนะครับ

admin
ผู้ก่อตั้ง @ Epic Studio Thailand
ชอบงานสามดี และ ต้องการบอกต่อให้ผู้อื่นที่สนใจได้เข้ามา ทำ มาใช้ โปรแกรมสามดีที่เริ่มต้นง่ายๆ และสามารถสร้างอาชีพได้
admin on Emailadmin on Wordpressadmin on Youtube
error: Content is protected !!
Close
Close