วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 27, 2020

Unreal Engine คือเกมส์ Engine ที่เริ่มต้นสร้างงาน Realtime ไม่ว่าจะเป็นเกมส์โปรแกรมที่สุดยอดได้ ฟรี
รองรับระบบ [wp-svg-icons icon=”windows8″ wrap=”i”] Windows  [wp-svg-icons icon=”apple” wrap=”i”] Mac  [wp-svg-icons icon=”tux” wrap=”i”] Linux (Command Line)  [wp-svg-icons icon=”download-3″ wrap=”i”] Download


Unreal Engine มีนักพัฒนามากกว่า 4 ล้านคน ทำให้โปรแกรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในปี 2017
บริษัทเกมส์ชั่นนแฟสำเปิดการแข่งขันมีเงินรางวัลมากกว่า 500,000 เหรียญ/ปี  หรือ 17.5 ล้านบาท